Eden Wipes

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 GİZLİLİK POLİTİKASI
GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ
Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve İletişim izninin Amacı
Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;
a. Eden Ticaret’ in online alışveriş platformu olan “www.edenwipes.com” un ne tür kişisel veriler
topladığını,
b. bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
c. “www.edenwipes.com” un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
d. “www.edenwipes.com” un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve
bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
e. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl
değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
Eden Ticaret’ in online alışveriş platformu olan “www.edenwipes.com’’, üyelerine daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan
kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal
yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar
yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit
telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin
o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden
talep etmektedir. Bu kişisel veriler www.edenwipes.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık
rızanıza istinaden, işbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen
amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve
saklanacaktır.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt
içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen
kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması
durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, www.edenwipes.com web sitesi, mobil
uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik,
güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.
Kişisel Veri Saklama Süresi
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin
kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü
kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel
verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Çerez (Cookie) Kullanımı
“www.edenwipes.com”, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve
alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde,
işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam
dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak
ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie)
hakkında bilgi, www.edenwipes.com web sitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil

uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile
verilecektir.
Çerezler, “www.edenwipes.com” web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep
telefonunuza yüklediğinizde veya mobil Sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından
yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren
metin dosyalarıdır.
“www.edenwipes.com”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web
sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek
amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi
izlemektedir. “www.edenwipes.com”, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı
yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri
üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve
kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen
amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.
Çerez Çeşitleri
“www.edenwipes.com”, web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve
kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez
ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları
izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek
kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı
çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini
kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm
işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum
değişkenlik gösterebilmektedir.

“www.edenwipes.com” Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır
“www.edenwipes.com” çerezleri;
a. a. yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı
kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
⦁ i. parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık
kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran
çerezleri ve
⦁ ii. web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve
tanıyan çerezleri içerir,
b. “www.edenwipes.com” a nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi
üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil
sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi
nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,
c. ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile
hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, “www.edenwipes.com” web sitesini, mobil
uygulamasını veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve
ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
“www.edenwipes.com”, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle
eşleştirir.
“www.edenwipes.com” üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl
kullanmaktadır?
“www.edenwipes.com” çerezleri ayrıca; arama motorlarını, “www.edenwipes.com” web sitesini, mobil
uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya “www.edenwipes.com” ’un reklam verdiği web sitelerini ziyaret
ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini”
devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web
sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve “www.edenwipes.com” ’un reklam verdiği web

sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu
reklamları sunarken, “www.edenwipes.com” ’un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir
üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. “www.edenwipes.com” ’un web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesi
ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics
kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini
nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini
kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki
sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini
kullanımınızı değerlendirmek, “www.edenwipes.com” web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini
derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka
hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer
verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme
seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel
hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznini
kabul etmekle, “www.edenwipes.com” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz
Facebook ile paylaşılmaktadır. E-Posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash
yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash
Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla
veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en
kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde
bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde
bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz
olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve
fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan
Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve
güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü
taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle
bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya
da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları
için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik
İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.
Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
Eden Ticaret’ in, www.edenwipes.com ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme
bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Eden Ticaret’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa
etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla
sınırlı olmamak üzere Eden Ticaret’ in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün
mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve
kuruluşları ile paylaşabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması Eden Ticaret için önemli bir konudur. Eden Ticaret, kişisel verilere yetkisiz
erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı
korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Eden Ticaret kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve
Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını
kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla
“www.edenwipes.com” ’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
Eden Ticaret’in, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve
idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Eden Ticaret’ in gerekli
bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel
verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Eden Ticaret bu durumu derhal
sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde Yapılacak Değişiklikler
Eden Ticaret, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik
yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim
izninin “www.edenwipes.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu
Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için,
siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim
tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi
info@edenwipes.com e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz 30 (otuz) gün
içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size yazılı şekilde bi lgi verilecektir. Bunun
yanında, kullanıcılar, “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ile ilgili her türlü
taleplerini de info@edenwipes.com e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin uygulanmasından doğabilecek
her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir
İletişim İzni
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznini kabul etmekle, bizimle
paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp
sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her
türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer
iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına
ve Eden Ticaret’ in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş
bulunmaktasınız.

© 2018 Eden Wipes Tüm Hakları Saklıdır.